Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-BFC”

Tehnički katalog: 
Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-BFC”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-BFC su namenjeni u situacijama kada je potrebno da motor bude van strujanja vazduha. Primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih objekata, kuhinja, farbara, lakirnica i razna druga objekta. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju. Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) i reverzibilnoj (REV) izvedbi. DUCT-BD serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20°C do 150°C.

OPSEG MODELA

DUCT-BD model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.55 kW do 15 kW, različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 500 do 1000 mm.

 

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55,efikasnost EFF.2, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

 

DODATNA OPREMA

- Ulazna mlaznica (IN-DU)

- Prigušivač buke (SIL-DU)

- Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-DU)

- Fleksibilni priključak (FC-DU)

- Antivibracioni podložak (AV)

- Kontra prirubnica (CF-DU)

- Nosač kućišta (FF-DU)

 

NA ZAHTEV

- Kućište od nerđajućeg čelika

- Performanse različitih od standardnih