Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-M”

Tehnički katalog: 
Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-M”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-M se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Sa ovim modelom ventilatora možemo postići veći pritisak koristeći višestepenu izvedbu spajanjem u seriju dva ista ventilatora sa kontra smerom. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) i reverzibilnoj (REV) izvedbi. DUCT-M serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

 

OPSEG MODELA

DUCT-M model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 11 kW sa različitim brojem obrtaja ( 2 polni, 4 polni, 6 polni, 8 polni), različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 310 do 1250 mm.

 

VERZIJE

- DUCT-Mm ( sa srednjim kućištem)

- DUCT-Ml ( sa dugačkim kućištem)

- DUCT-Ms ( sa kratkim kućištem)

 

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

 

DODATNA OPREMA

- Ulazna mlaznica (IN)

- Prigušivač buke (SIL-DU)

- Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-DU i konusni CPG-DU dr)

- Revizioni otvor

- Fleksibilni priključak (FC-DU)

- Antivibracioni podložak (AV)

- Kontra prirubnica (CF-DU)

- Terminalno kućište (OTB)

- Nosač kućišta (FF-DU)

- Servisni prekidač (SW)

 

NA ZAHTEV

- Performanse različitih od standardnih

- Sa lopaticama od aluminijuma

- Reverzibilna izvedba (DUCT-REV)

- Kućište od nerđajućeg čelika ili aluminijuma

- ATEX ( antieksplozivna ) Ex izvedba ( DUCT-ATEX)

- Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)

- Multistage ( višestepena) izvedba (DUCT-CT)

- Izvedba za visoke temperature ( DUCT- HT)