Antieksplozivni ventilatori

Eko Vent Tehnika sve tipove ventilatora koje se nalaze na paleti isporučuje i antieksplozivnoj izvedbi ATEX u skladu sa Evropskom Direktivom ATEX 94/9/EC za koje posedujemo sve potrebne inostrane i domaće sertifikate.