Centrifugalni kanalni ventilator u zvučno izolovanoj kutiji “BD-BOX”

Tehnički katalog: 
Centrifugalni kanalni ventilator u zvučno izolovanoj kutiji “BD-BOX”

APLIKACIJE

Ventilatori serije BD-BOX su namenjeni za izvlačenje vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban veći transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za odsisavanje neprijatnih mirisa iz raznih komercialnih I industrijskih objekata ( radionica, sportskih hala, kancelarija, restorana, … itd. ). ). A takođe sluđe za raslađivanje staklenika, elektro ormara, izmenjivača, … itd. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. BD-BOX serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog vazduha temperature od – 20 °C do 60 °C.

 

OPSEG MODELA

BD-BOX model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.25 do 4kW, sa dva usisa I čeličnim lopaticama na remenim prenosom koji se nalazi u zvučno izolovanoj kutiji radi niske buke sa fleksibilnom konekcijom na kućište .Standardna orijentacija Dx-b.

 

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja zvučno izolovan. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od čeličnog lima. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294. Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je preko remena spojen sa motorom.

 

DODATNA OPREMA

- Nosač

- Krovni pokrivač

- Filter na usisnom delu

- Demperna usisnom delu

- Zaštitna rešetka na izduvnom delu

 

NA ZAHTEV

- BD-BOX/dp1: sa duplom izolacijom od 25 mm fiksiran sa poliuretanom (1”)

- BD-BOX/dp2: sa duplom izolacijom od 50 mm fiksiran sa poliuretanom (2”)

- Dvobrzinska izvedba

- Monofazna izvedba

- Kućište od INOX-a

- Kućište od aluminijuma