Centrifugalni kanalni ventilator u zvučno izolovanoj kutiji “DC-BOX”

Tehnički katalog: 
Centrifugalni kanalni ventilator u zvučno izolovanoj kutiji “DC-BOX”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DC-BOX su namenjeni za izvlačenje vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban veći transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za odsisavanje neprijatnih mirisa iz raznih komercialnih I industrijskih objekata ( radionica, sportskih hala, kancelarija, restorana, … itd. ). ). A takođe sluđe za raslađivanje staklenika, elektro ormara, izmenjivača, … itd. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. DC-BOX serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog vazduha temperature od – 20 °C do 60 °C.

 

OPSEG MODELA

DC-BOX model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.15 do 1.1kW, sa dva usisa I čeličnim lopaticama koji se nalazi u zvučno izolovanoj kutiji radi niske buke.

 

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja zvučno izolovan. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od čeličnog lima. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294. Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je direktno kuplovan na vratilo motora.

 

DODATNA OPREMA

- Regulator broja obrtaja