Centrifugalni krovni ventilatori “ROOF-CM“ - horizontalno izduvavanje

Tehnički katalog: 
Centrifugalni krovni ventilatori “ROOF-CM“ - horizontalno izduvavanje

APLIKACIJE

Ventilatori serije ROOF-CM su namenjeni za izvlačenje veće količine vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) izvedbi. ROOF-CM serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 80 °C.

 

OPSEG MODELA

ROOF-CM model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 2.2 kW, različitim nivoima buke sa čeličnim lopaticama prečnika od 300 do 700 mm.

 

KONSTRUKCIJA

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od čeličnog lima. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Pokrivač odnosno kapa je od polimera izrađen na zahtev može I od metala. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane lopatica prema motoru.

 

DODATNA OPREMA

- Leptirasta klapna na usisu (GS-CM)

- Nosač (CB)

- Specialni nosači (SBm-SBI)

- Zaštitna rešetka (RA)

- Servisni prekidač (SW)

- Terminalno kućište (OTP)

- Prigušivač buke (SIL-RO)

 

NA ZAHTEV

- Verzija za visoke temperature ROOF-CM ht

- Dvobrzinska izvedba

- Antieksplozivna izvedba ROOF-CM ATEX

- Sa pokrivačem od metala