Ventilatori assiali

-  Aksijalni plafonski ventilatori su namenjeni za velike hale gde se topao i svež vazdu koncentriše na plafonu. Aksijalni ventilatori pokreću taj vazduh na dole gde je i potreban. 
-  CCp serija aksijalnih ventilatora namenjena je za situacije kada je neophodno obezbediti izbacivanje vazduha ili vazdušna zavesa.
-  Aksijalni ventilatori Ring serije su namenjeni za ventilaciju stočnih farmi, staklenika, garaža, velikih hala,