Aksijalni cevni ventilatori

Ventilatori serije DUCT( M,S,SO,BD,BFC) su pogodni za ugradnju u zid,panel i cevne sisteme sa visokim kapacitetom.Služe za ventilaciju i raslađivanje industrijskih objekata , raznih poljoprivrednih farmi, staklenika, sportskih hala, trafo stanica itd.Pored standardne izvedbe postoje i u antieksplozivnoj i u izvedbi za visoke temperature sa svim potrebnim priključcima.

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-BFC”

APLIKACIJE za aksijalne ventilatore

Ventilatori serije DUCT-BFC su namenjeni u situacijama kada je potrebno da motor bude van strujanja vazduha. Primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih objekata, kuhinja, farbara, lakirnica i razna druga objekta. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju. Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) i reverzibilnoj (REV) izvedbi. DUCT-BD serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20°C do 150°C.

OPSEG MODELA za aksijalne ventilatore 

DUCT-BD model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.55 kW do 15 kW, različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 500 do 1000 mm.

 

KONSTRUKCIJA za aksijalne ventilatore

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55,efikasnost EFF.2, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

 

DODATNA OPREMA za aksijalne ventilatore

- Ulazna mlaznica (IN-DU)

- Prigušivač buke (SIL-DU)

- Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-DU)

- Fleksibilni priključak (FC-DU)

- Antivibracioni podložak (AV)

- Kontra prirubnica (CF-DU)

- Nosač kućišta (FF-DU)

 

NA ZAHTEV za aksijalne ventilatore

- Kućište od nerđajućeg čelika

- Performanse različitih od standardnih

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-BD”

APLIKACIJE za aksijalne ventilatore

Ventilatori serije DUCT-BD su namenjeni u situacijama kada je potrebo da motor bude van strujanja vazduha. Primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Sa ovim modelom ventilatora možemo postići veći pritisak koristeći višestepenu izvedbu spajanjem u seriju dva ista ventilatora sa kontra smerom. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) i reverzibilnoj (REV) izvedbi. DUCT-BD serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 60 °C.

 

OPSEG MODELA za aksijalne ventilatore

DUCT-BD model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 11 kW sa različitim brojem obrtaja ( 2 polni, 4 polni, 6 polni, 8 polni), različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 500 do 1000 mm.

 

KONSTRUKCIJA za aksijalne ventilatore

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor je spojen sa vratilom motora preko remena. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

 

DODATNA OPREMA za aksijalne ventilatore

- Ulazna mlaznica (IN)

- Prigušivač buke (SIL-DU)

- Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-DU i konusni CPG-DU dr)

- Revizioni otvor

- Fleksibilni priključak (FC-DU)

- Antivibracioni podložak (AV)

- Kontra prirubnica (CF-DU)

- Terminalno kućište (OTB)

- Nosač kućišta (FF-DU)

- Servisni prekidač (SW)

 

NA ZAHTEV za aksijalne ventilatore

- Sa lopaticama od aluminijuma

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-SO”

APLIKACIJE za aksijalne ventilatore

Ventilatori serije DUCT-SO su mobilni, prenosivi, primenjuju se u modnim i tv studijama gde imamo potrebe za usmerenim vazduhom.Pogodni su i za isušivanje zidova u objekatima i pokretanje ( cirkulaciju ) vazduha u prostorijama. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. DUCT-SO serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

 

OPSEG MODELA za aksijalne ventilatore

DUCT-S model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 1.1 kW, različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 310 do 700 mm.

 

KONSTRUKCIJA za aksijalne ventilatore

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2 .Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

 

DODATNA OPREMA za aksijalne ventilatore

- Ulazna mlaznica (IN)

- Servisni prekidač na kučištu montiran (SW)

- Regulator broja obrtaja (SR)

 

NA ZAHTEV za aksijalne ventilatore

- Sa lopaticama od aluminijuma

- Obrnut smer strujanja vazduha (FGM

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-S”

APLIKACIJE za aksijalne ventilatore

Ventilatori serije DUCT-S se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. DUCT-S serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

 

OPSEG MODELA za aksijalne ventilatore 

DUCT-S model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 1.1 kW sa različitim brojem obrtaja ( 2 polni, 4 polni, 6 polni, 8 polni), različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 300 do 700 mm.

 

KONSTRUKCIJA za aksijalne ventilatore

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

 

DODATNA OPREMA za aksijalne ventilatore 

- Ulazna mlaznica (IN)

- Prigušivač buke (SIL-DU)

- Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-DU )

- Fleksibilni priključak (FC-DU)

- Antivibracioni podložak (AM)

- Kontra prirubnica (CF-DU)

- Nosač kućišta (FF-DU)

- Servisni prekidač (SW)

- Regulator broja obrtaja (SR)

 

NA ZAHTEV za aksijalne ventilatore

- Sa lopaticama od aluminijuma

- Obrnut smer strujanja vazduha 

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-M”

APLIKACIJE za aksijalne ventilatore

Ventilatori serije DUCT-M se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Sa ovim modelom ventilatora možemo postići veći pritisak koristeći višestepenu izvedbu spajanjem u seriju dva ista ventilatora sa kontra smerom. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) i reverzibilnoj (REV) izvedbi. DUCT-M serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

 

OPSEG MODELA za aksijalne ventilatore

DUCT-M model je konstruisan sa standardnim motorem snage od 0.12 kW do 11 kW sa različitim brojem obrtaja ( 2 polni, 4 polni, 6 polni, 8 polni), različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 310 do 1250 mm.

 

VERZIJE za aksijalne ventilatore

- DUCT-Mm ( sa srednjim kućištem)

- DUCT-Ml ( sa dugačkim kućištem)

- DUCT-Ms ( sa kratkim kućištem)

 

KONSTRUKCIJA za aksijalne ventilatore

Osnovni ram je izrađen od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Fiksiranje prirubnice u skladu sa standardom UNI-ISO 6580/EUROVENT 1-2. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

 

DODATNA OPREMA za aksijalne ventilatore

- Ulazna mlaznica (IN)

- Prigušivač buke (SIL-DU)

- Zaštitna rešetka na strani izduva (FPG-DU i konusni CPG-DU dr)

- Revizioni otvor

- Fleksibilni priključak (FC-DU)

- Antivibracioni podložak (AV)

- Kontra prirubnica (CF-DU)

- Terminalno kućište (OTB)

- Nosač kućišta (FF-DU)

- Servisni prekidač (SW)

 

NA ZAHTEV za aksijalne ventilatore

- Performanse različitih od standardnih

- Sa lopaticama od aluminijuma

- Reverzibilna izvedba (DUCT-REV)

- Kućište od nerđajućeg čelika ili aluminijuma

- ATEX ( antieksplozivna ) Ex izvedba ( DUCT-ATEX)

- Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)

- Multistage ( višestepena) izvedba (DUCT-CT)

- Izvedba za visoke temperature ( DUCT- HT)

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-BFC”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-BFC su namenjeni u situacijama kada je potrebno da motor bude van strujanja vazduha. Primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih objekata, kuhinja, farbara, lakirnica i razna druga objekta. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju. Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) i reverzibilnoj (REV) izvedbi. DUCT-BD serija je predviđena za transport

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-BD”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-BD su namenjeni u situacijama kada je potrebo da motor bude van strujanja vazduha. Primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Sa ovim modelom ventilatora možemo postići veći pritisak koristeći višestepenu izvedbu spajanjem u seriju dva ista ventilatora sa kontra smerom

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-SO”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-SO su mobilni, prenosivi, primenjuju se u modnim i tv studijama gde imamo potrebe za usmerenim vazduhom.Pogodni su i za isušivanje zidova u objekatima i pokretanje ( cirkulaciju ) vazduha u prostorijama. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. DUCT-SO serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

 

OPSEG MODELA

DUCT-S model je konstruisan sa standardnim

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-S”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-S se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. DUCT-S serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

 

Aksijalni cevni ventilatori “DUCT-M”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DUCT-M se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno niskim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel, kanal itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Sa ovim modelom ventilatora možemo postići veći pritisak koristeći višestepenu izvedbu spajanjem u seriju dva ista ventilatora sa kontra smerom. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj,