Aksijalni plafonski ventilatori

Aksijalni plafonski ventilatori (DIFFUZERI) služe za mešanje vazduha u prostoriji.Koristi se u proizvodnim halama, komercijanim objektima, sportskim halama, magacinima, farmama i u svim sličnim objektima gde je potrebno koncentrisan vlažan,topao ili hladan vazduh ravnomerno rasporediti. U kopletu se nalazi termostat i regulator broja obrtaja.

Aksijalni ventilatori “DIFFUSER”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DIFFUSER se primenjuju za cirkulaciju vazduha posebno u prostorijama gde dolazi do koncentracije temperature I vlažnosti na pojedinim mestima, odnosno pritiskivanje toplog vazduha prema nižem nivou . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupan u standardnoj izvedbi. DIFFUSER serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.