Aksijalni ventilatori

-  Aksijalni plafonski ventilatori su namenjeni za velike hale gde se topao i svež vazdu koncentriše na plafonu. Aksijalni ventilatori pokreću taj vazduh na dole gde je i potreban. 
-  CCp serija aksijalnih ventilatora namenjena je za situacije kada je neophodno obezbediti izbacivanje vazduha ili vazdušna zavesa.
-  Aksijalni ventilatori Ring serije su namenjeni za ventilaciju stočnih farmi, staklenika, garaža, velikih hala.
Ventilatori serije PLATE se primenjuju za ventilaciju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa malim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. PLATE serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.
Aksijalni ventilatori serije RING-SR i RING-DR su pogodni za ugradnju u zid , panel sa visokim kapacitetom .Služe za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih objekata , poljoprivrednih farmi, staklenika, sportskih hala, trafo stanica itd.Pored standardne izvedbe postoje i u antieksplozivnoj izvedbi i u izvedbi za visoke temperature sa svim potrebnim priključcima .
Ventilatori serije DUCT( M,S,SO,BD,BFC) su pogodni za ugradnju u zid,panel i cevne sisteme sa visokim kapacitetom.Služe za ventilaciju i raslađivanje industrijskih objekata , raznih poljoprivrednih farmi, staklenika, sportskih hala, trafo stanica itd.Pored standardne izvedbe postoje i u antieksplozivnoj i u izvedbi za visoke temperature sa svim potrebnim priključcima .
Aksijalni krovni ventilatori ROOF-AM i ROOF-AVE služe za ventilaciju i raslađivanje stambenih i industrijskih objekata za odstranjivanje dima i neprijatnih mirisa sa horizontalnim i vertikalnim izduvavanjem.Pored standardne izvedbe postoje i u antieksplozivnoj i u izvedbi za visoke temperature sa svim potrebnim priključcima.
Aksijalni plafonski ventilatori (DIFFUZERI) služe za mešanje vazduha u prostoriji.Koristi se u proizvodnim halama, komercijanim objektima, sportskim halama, magacinima, farmama i u svim sličnim objektima gde je potrebno koncentrisan vlažan,topao ili hladan vazduh ravnomerno rasporediti. U kopletu se nalazi termostat i regulator broja obrtaja.