Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje

 

Ventilatori serije PLATE se primenjuju za ventilaciju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa malim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. PLATE serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

OPSEG MODELA AKSIJALNIH VENTILATORA PLATE

PLATE model je konstruisan sa kompaktnim motorem snage od 0.12 kW do 1.1 kW sa različitim brojem obrtaja ( 2 polni, 4 polni, 6 polni, 8 polni), različitim nivoima buke sa plastičnim lopaticama prečnika od 300 do 700 mm.

KONSTRUKCIJA  AKSIJALNIH VENTILATORA PLATE

Osnovni ram je izrađen od polipropilena ili od čeličnog lima zaštićen farbom od spoljnih uticaja. Aerodinamične lopatice visoke efektivnosti su izrađene od specijalnog plastičnog materijala sa mogućnošću podešavanja ugla a glavčina od legure livenog aluminijuma. Ventilator balansiran u skladu sa standardom UNI ISO 1940. Zaštitna rešetka na usisnom delu od čelične šipke, zaštićena od spoljnih uticaja konstruisano u skladu sa standardom UNI EN 294.Asinhroni elektro motori 50Hz u monofaznoj(M) 230V-1Ph i trofaznoj(T)400V-3Ph izvedbi sa termo zaštitom, mogućnošću regulacije broja obrtaja, zaštitom IP 55, izolaciona klasa F, servis S1 konstrukcija u skladu sa IEC / EEC (UNEL-MEC) standardom. Rotor direktno kuplovan na vratilo motora. Strujanje vazduha od strane motora prema lopaticama.Postoji mogućnost suprotnog strujanja : izvedba (FMG).

DODATNA OPREMA AKSIJALNIH VENTILATORA PLATE

-        Gravitaciona žaluzina (SG)

-        Zaštitna rešetka na strani izduva (PG-P)

-        Regulatori broja obrtaja (SR)

-        Odstojnik (SR)

-        Servisni prekidač (SW)

 

NA ZAHTEV

-        Bez zaštitne rešetke

-        Sa lopaticama od aluminijuma

-        Obrnut smer strujanja vazduha (FGM)

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje “PLATE-M”

APLIKACIJE

Ventilatori serije PLATE-M se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa malim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj i ATEX ( antieksplozivnoj ) izvedbi. PLATE-M serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje “PLATE-S”

APLIKACIJE

Ventilatori serije PLATE-S se primenjuju na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa malim pritiskom sa ugradnjom u zid, panel itd. Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, stočnih,farmi, staklenika, garaža, sportskih hala, parkirališta i razna druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. PLATE-S serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 50 °C.