Antieksplozivni ventilatori

Eko Vent Tehnika sve tipove ventilatora koje se nalaze na paleti isporučuje i antieksplozivnoj izvedbi ATEX u skladu sa Evropskom Direktivom ATEX 94/9/EC za koje posedujemo sve potrebne inostrane i domaće sertifikate.

Centrifugalni (visokopritisni) ventilatori za eksplozivne sredine “SI-BACK ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije SI-BACK (A, B, C) ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora za direktnu ventilaciju ili preko cevovoda. Predviđen za transport gasa, neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 60 °C.

 

OPSEG MODELA

SI-BACK ATEX model je konstruisan u više modela i veličina sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC sa sledećim

Centrifugalni (niskopritisni) ventilatori za eksplozivne sredine “SIROCCO ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije SIROCCO ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora za direktnu ventilaciju ili preko cevovoda.Predviđen za transport gasa, neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 60 °C.

 

OPSEG MODELA

SIROCCO ATEX model je konstruisan u 9 veličina, prečnika od 180 do 450 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC . .

Centrifugalni (niskopritisni) ventilatori za eksplozivne sredine “FORWARD ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije FORWARD ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora za direktnu ventilaciju ili preko cevovoda.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 60 °C.

 

OPSEG MODELA

FORWARD ATEX model je konstruisan u 5 veličina, kapaciteta od 500 do 1800 m3/h, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC .

Centrifugalni krovni ventilatori za eksplozivne sredine “ROOF-CM ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije ROOF-CM ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na krov za direktnu ventilaciju ili preko cevovoda.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 60 °C.

 

OPSEG MODELA

ROOF-CM ATEX model je konstruisan u 7 veličina, prečnika od 310 do 710 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC

Aksijalni krovni ventilatori za eksplozivne sredine “ROOF-AM ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije ROOF-AM ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na krov za direktnu ventilaciju ili preko kratkog cevovoda.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C.

 

OPSEG MODELA

ROOF-AM ATEX model je konstruisan u 7 veličina, prečnika od 500 do 1000 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX

Aksijalni cevni ventilatori za eksplozivne sredine “DUCT-M ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije DUCT-M ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na zid ili panel ili cevovod.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C.

 

OPSEG MODELA

DUCT- M ATEX model je konstruisan u 13 veličina, prečnika od 300 do 1250 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC .Različite

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje za eksplozivne sredine “ RING-dr ” , “ RING-sr ”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije RING ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na zid ili panel.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C.

 

OPSEG MODELA

RING ATEX model je konstruisan u 13 veličina, prečnika od 300 do 1250 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC .Različite konstrukcije u zavisnosti

Aksijalni ventilatori sa ramom za usmeravanje za eksplozivne sredine “PLATE-M ATEX”

APLIKACIJE

Antieksplozivni ventilatori serije PLATE-M ATEX se primenjuju za ventilaciju objekata gde postoji opasnost od eksplozije. Ventilacija prostorije za punjenje akumulatora, hemijska postrojenja, laboratorije, itd. Montaža ventilatora na zid ili panel.Predviđen za transport čistog neagresivnog vazduha, temperatura od – 20 °C do 40 °C.

 

OPSEG MODELA

PLATE- M ATEX model je konstruisan u 9 veličina, prečnika od 250 do 700 mm, sve u skladu sa direktivom ATEX 94/9/EC .Različite konstrukcije u