Centrifugalni krovni ventilatori

Centrifugalni krovni ventilatori ROOF-CM , ROOF-CER i KAMIN služe za ventilaciju i raslađivanje stambenih i industrijskih objekata za odstranjivanje dima i neprijatnih mirisa iz hauba sa horizontalnim i vertikalnim izduvavanjem.Pored standardne izvedbe postoje i u antieksplozivnoj i u izvedbi za visoke temperature sa svim potrebnim priključcima.• Osnovni okvir je izrađen od galvanizovanog čeličnog lima. 

• Zaštitne rešetke su od čelika. 
• Radno kolo sa unazad zakrivljenim lopaticama, velikog dejstva i niskog nivoa buke, izrađeno od galvanizovanog čeličnog lima. 
• U interesu uspešnog hlađenja motora poklopac je izrađen od tehnopolimera sa odgovarajućim otvorima. 
• Spoljašnji deflektor izrađen od tehnopolimera. 
• CE kvalifikovan, IP55,

APLIKACIJE

Ventilatori serije KAMIN su namenjeni za izvlačenje vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban manji transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za odsisavanje masnih para iz kuhinjskih napi industrijskih objekata Itd . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. KAMIN serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog, vlažnog I masnog vazduha temperature od – 20 °C do 200 °C.

 

OPSEG

APLIKACIJE

Ventilatori serije ROOF-CER su namenjeni za izvlačenje vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban manji transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. ROOF-CER serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature od – 20 °C do 40 °C.

 

APLIKACIJE

Ventilatori serije ROOF-CMV su namenjeni za izvlačenje veće količine vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj i ( antieksplozivnoj ) izvedbi. ROOF-CMV serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha temperature

APLIKACIJE

Ventilatori serije ROOF-CM su namenjeni za izvlačenje veće količine vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban veliki transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za ventilaciju i rashlađivanje industrijskih.objekata, sportskih hala magacina I druga objekta . Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj, ATEX ( antieksplozivnoj ) izvedbi. ROOF-CM serija je predviđena za transport čistog, delimično prljavog i vlažnog vazduha

Naši partneri

Kontakt info

Ekovent D.O.O. Temerinski put 8. Novi Sad Srbija  Tel./Fax: 021/6413-777  Mob.: 069/20-97-984  info@ekovent.rs