Kanalni centrifugalni ventilatori

In-line ventilatori DIAM,TURBO,RECTA i SILENT-BOX su bukvalno konstrukcijski kombinacija cenrifugalnog i axialnog ventilatora.Prenos kinetičke energije rotora na energetski potencial vazduha se prenosi centrifugalno a ulazno odnosno izlazno strujanje vazduha se vrši axijalno (linijski).Služi za transport čistog vazduha,sa njegovom dodatnom opremom je obezbeđen njegovo lako montiranje, buka ventilatora na odnosu na druge centrifugalne ventilatore je zanemarljiva.

Centrifugalni cevni ventilator u zvučno izolovanoj kutiji “SILENT-BOX”

APLIKACIJE

Ventilatori serije SILENT-BOX su namenjeni za izvlačenje vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban veći transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za odsisavanje neprijatnih mirisa iz raznih komercialnih I industrijskih objekata ( radionica, sportskih hala, kancelarija, restorana, … itd. ). ). A takođe sluđe za raslađivanje staklenika, elektro ormara, izmenjivača, … itd. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. SILENT-

Centrifugalni cevni ventilatori “RECTA”

APLIKACIJE

Ventilatori serije RECTA su namenjeni za izvlačenje vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban manji transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za odsisavanje neprijatnih mirisa iz raznih komercialnih I industrijskih objekata ( radionica, sportskih hala, kancelarija, restorana, … itd. ). ). A takođe sluđe za raslađivanje staklenika, elektro ormara, izmenjivača, … itd. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. RECTA

Centrifugalni cevni ventilatori “DIAM”

APLIKACIJE

Ventilatori serije DIAM su namenjeni za izvlačenje vazduha iz prostorije direktno ili preko cevovoda . Primenjuju se na mestima gde je potreban manji transportni kapacitet vazduha sa relativno velikim pritiskom . Pogodni su za odsisavanje neprijatnih mirisa iz raznih komercialnih I industrijskih objekata ( radionica, sportskih hala, kancelarija, restorana, … itd. ). A takođe sluđe za raslađivanje staklenika, elektro ormara, izmenjivača, … itd. Pogodni su za neprekidan rad pri stalnom opterećenju.Dostupni u standardnoj izvedbi. DIAM serija je